pl en

Bąblowica

Bąblowica (echinokokoza) jest to chroniczna choroba ludzi oraz zwierząt, wywoływana przez pasożytniczego tasiemca z rodzaju Echinococus. Najczęstszym czynnikiem wywołującym chorobę jest larwa tasiemca jednojamowego Echinococcus granulosus. Bąblowica jest rozpowszechniona na całym świecie, szczególnie w krajach południowych, tam, gdzie popularna jest hodowla zwierząt, a przede wszystkim owiec. Jaja (...) dalej »

Vitrotest Anti-Echinococcus

Test immunoenzymatyczny do wykrywania przeciwciał przeciwko Echinococcus granulosus w ludzkiej surowicy lub osoczu

  • Opakowanie: 96-1T (12xS8-1T)
  • Płytka: 12 pasków po 8 studzienek opłaszczonych antygenami Echinococcus granulosus
  • Koniugat: monoklonalne przeciwciała przeciwko ludzkim IgG i IgA znakowane peroksydazą
  • Chromogen: jednoskladnikowy roztwór TMB
  • Objętość próbki dla badań: 10 µl
  • Dlugość badań: 1.5 - 2 godziny