pl en

Chlamydioza urogenitalna

Jedną z najczęstszych chorób przekazywanych drogą płciową jest chlamydioza urogenitalna. Jak wynika z danych Światowej Organizacji Zdrowia na świecie co roku rejestruje się prawie 130 nowych przypadków chlamydiozy, co oznacza, iż zarażonych jest około 8% ludności ziemi. Urogenitalna chlamydioza wywoływana jest przez Chlamydia trachomatis – są to nieruchome, Gram-ujemne wewnątrzkomórkowe pasożyty (...) dalej »

Vitrotest Chlamydia-IgG/IgA

Test immunoenzymatyczny do jakościowego i półilościowego oznaczenia przeciwciał klasy IgG albo IgA przeciwko Chlamydia trachomatis w ludzkiej surowicy lub osoczu

 • Opakowanie: 96-1T (12xS8-1T)
 • Płytka: 12 pasków po 8 studzienek opłaszczonych rekombinowanym antygenem Chlamydia trachomatis
 • Koniugat: 1. monoklonalne przeciwciała przeciwko ludzkim IgG znakowane peroksydazą 2. monoklonalne przeciwciała przeciwko ludzkim IgA znakowane peroksydazą
 • Chromogen: jednoskladnikowy roztwór TMB
 • Objętość próbki dla badań: 40 µl
 • Dlugość badań: 1.5 - 2 godziny

Vitrotest Chlamydia-IgG

Test immunoenzymatyczny do jakościowego i półilościowego oznaczenia przeciwciał klasy IgG przeciwko Chlamydia trachomatis w ludzkiej surowicy lub osoczu

 • Opakowanie: 96-1T (12xS8-1T)
 • Płytka: 12 pasków po 8 studzienek opłaszczonych rekombinowanym antygenem Chlamydia trachomatis
 • Koniugat: monoklonalne przeciwciała przeciwko ludzkim IgG znakowane peroksydazą
 • Chromogen: jednoskladnikowy roztwór TMB
 • Objętość próbki dla badań: 40 µl
 • Dlugość badań: 1.5 - 2 godziny

Vitrotest Chlamydia-IgA

Test immunoenzymatyczny do jakościowego i półilościowego oznaczenia przeciwciał klasy IgA przeciwko Chlamydia trachomatis w ludzkiej surowicy lub osoczu

 • Opakowanie: 96-1T (12xS8-1T)
 • Płytka: 12 pasków po 8 studzienek opłaszczonych rekombinowanym antygenem Chlamydia trachomatis
 • Koniugat: monoklonalne przeciwciała przeciwko ludzkim IgA znakowane peroksydazą
 • Chromogen: jednoskladnikowy roztwór TMB
 • Objętość próbki dla badań: 40 µl
 • Dlugość badań: 1.5 - 2 godziny

Vitrotest Chlamydia-IgM

Test immunoenzymatyczny do jakościowego oznaczenia przeciwciał klasy IgM przeciwko Chlamydia trachomatis w ludzkiej surowicy lub osoczu

 • Opakowanie: 96-1T (12xS8-1T)
 • Płytka: 12 pasków po 8 studzienek opłaszczonych przeciwciałami monoklonalnymi przeciwko ludzkim IgM
 • Koniugat: znakowany peroksydazą rekombinowany antygen Chlamydia trachomatis
 • Chromogen: jednoskladnikowy roztwór TMB
 • Objętość próbki dla badań: 10 µl
 • Dlugość badań: 1.5 - 2 godziny

Vitrotest Chlamydia HSP-IgG

Test immunoenzymatyczny do jakościowego i półilościowego oznaczenia przeciwciał klasy IgG przeciwko białka szoku termicznego Chlamydia trachomatis w ludzkiej surowicy lub osoczu

 • Opakowanie: 96-1T (12xS8-1T)
 • Płytka: 12 pasków po 8 studzienek opłaszczonych rekombinowanym białkiem HSP-60 Chlamydia trachomatis
 • Koniugat: monoklonalne przeciwciała przeciwko ludzkim IgG znakowane peroksydazą
 • Chromogen: jednoskladnikowy roztwór TMB
 • Objętość próbki dla badań: 40 µl
 • Dlugość badań: 1.5 - 2 godziny