pl en

Glistnica

Glistnica jest chorobą rozpowszechnioną na całym świecie, szczególnie w krajach strefy tropikalnej i subtropikalnej. Czynnikiem wywołującym glistnicę u człowieka jest Ascaris lumbricoides, glista ludzka, pasożyt o obłym kształcie z gromady nicieni. Dorosłe osobniki pasożytują w jelicie cienkim, mają długość 15-40 cm i średnicę 5 mm, produkują do 200000 jaj dziennie. Do zakażenia u człowieka może dojść przez (...) dalej »

Vitrotest Anti-Ascaris

Test immunoenzymatyczny do wykrywania przeciwciał przeciwko Ascaris lumbricoides w ludzkiej surowicy lub osoczu

  • Opakowanie: 96-1T (12xS8-1T)
  • Płytka: 12 pasków po 8 studzienek opłaszczonych antygenami Ascaris lumbricoides
  • Koniugat: monoklonalne przeciwciała przeciwko ludzkim IgG znakowane peroksydazą
  • Chromogen: jednoskladnikowy roztwór TMB
  • Objętość próbki dla badań: 10 µl
  • Dlugość badań: 1.5 - 2 godziny