en pl

Główną

Składniki in bulk

Antygeny i przeciwciała, koniugaty biomolekuł wykorzystywane do badań i produkcji

dalej

Alergia

Określenie ogólnego i swoistego poziomu IgE w diagnostyce laboratoryjnej stanów alergicznych

dalej

Choroby zakaźne

Testy ELISA do diagnostyki infekcji i inwazji u człowieka

dalej