en pl

Mononukleoza zakaźna (EBV)

Zakażenie wirusem Epsteina-Barr – wirusowa choroba zakaźna człowieka, mająca postać kliniczną lub subkliniczną z podrażnieniami miejscowymi lub wielonarządowymi. Wirus namnaża się w górnych częściach dróg oddechowych, nabłonku układu pokarmowego oraz tkance limfatycznej GALT. EBV powoduje pojawienie się populacji T-komórkowej i poliklonalną aktywację komórek-B oraz ich dyferencjację na plazmocyty, produkujące (...) dalej »

Vitrotest EBNA-IgG

Test immunoenzymatyczny do jakościowego i półilościowego oznaczenia przeciwciał klasy IgG przeciwko antygenowi jądrowemu wirusa Epsteina-Barr (EBNA-1) w ludzkiej surowicy lub osoczu

 • Opakowanie: 96-1T (12xS8-1T)
 • Płytka: 12 pasków po 8 studzienek opłaszczonych rekombinowanym antygenem jądrowym wirusa EB
 • Koniugat: monoklonalne przeciwciała przeciwko ludzkim IgG znakowane peroksydazą
 • Chromogen: jednoskladnikowy roztwór TMB
 • Objętość próbki dla badań: 10 µl
 • Dlugość badań: 1.5 - 2 godziny

Vitrotest EBV VCA-IgG

Test immunoenzymatyczny do jakościowego i półilościowego oznaczenia przeciwciał klasy IgG przeciwko antygenowi kapsydowemu wirusa Epsteina-Barr (VCA) w ludzkiej surowicy lub osoczu

 • Opakowanie: 96-1T (12xS8-1T)
 • Płytka: 12 pasków po 8 studzienek opłaszczonych antygenem kapsydu wirusa EB
 • Koniugat: monoklonalne przeciwciała przeciwko ludzkim IgG znakowane peroksydazą
 • Chromogen: jednoskladnikowy roztwór TMB
 • Objętość próbki dla badań: 10 µl
 • Dlugość badań: 1.5 - 2 godziny

Vitrotest EBV VCA-IgM

Test immunoenzymatyczny do jakościowego i półilościowego oznaczenia przeciwciał klasy IgM przeciwko antygenowi kapsydowemu wirusa Epsteina-Barr (VCA) w ludzkiej surowicy lub osoczu

 • Opakowanie: 96-1T (12xS8-1T)
 • Płytka: 12 pasków po 8 studzienek opłaszczonych monoklonalnymi przeciwciałami przeciwko ludzkim IgM
 • Koniugat: znakowany peroksydazą rekombinowany antygen VCA
 • Chromogen: jednoskladnikowy roztwór TMB
 • Objętość próbki dla badań: 10 µl
 • Dlugość badań: 1.5 - 2 godziny