pl en

Mykoplazmoza urogenitalna

Vitrotest Mycoplasma hominis-IgG

Test immunoenzymatyczny do jakościowego i półilościowego oznaczenia przeciwciał klasy IgG przeciwko Mycoplasma hominis w ludzkiej surowicy lub osoczu

 • Opakowanie: 96-1T (12xS8-1T)
 • Płytka: 12 pasków po 8 studzienek opłaszczonych rekombinowanymi antygenami Mycoplasma hominis
 • Koniugat: monoklonalne przeciwciała przeciwko ludzkim IgG znakowane peroksydazą
 • Chromogen: jednoskladnikowy roztwór TMB
 • Objętość próbki dla badań: 40 µl
 • Dlugość badań: 1.5 - 2 godziny

Vitrotest Mycoplasma hominis-IgA

Test immunoenzymatyczny do jakościowego i półilościowego oznaczenia przeciwciał klasy IgA przeciwko Mycoplasma hominis w ludzkiej surowicy lub osoczu

 • Opakowanie: 96-1T (12xS8-1T)
 • Płytka: 12 pasków po 8 studzienek opłaszczonych rekombinowanymi antygenami Mycoplasma hominis
 • Koniugat: monoklonalne przeciwciała przeciwko ludzkim IgA znakowane peroksydazą
 • Chromogen: jednoskladnikowy roztwór TMB
 • Objętość próbki dla badań: 40 µl
 • Dlugość badań: 1.5 - 2 godziny