pl en

Ogólne IgE

Vitrotest Total-IgE

Test immunoenzymatyczny do ilościowego oznaczenia całkowite przeciwciałe klasy IgE w ludzkiej surowicy lub osoczu

  • Opakowanie: 96-1T (12xS8-1T)
  • Płytka: 12 pasków po 8 studzienek opłaszczonych przeciwciałami monoklonalnymi przeciwko ludzkim IgE
  • Koniugat: monoklonalne przeciwciała przeciwko ludzkim IgE znakowane peroksydazą
  • Chromogen: jednoskladnikowy roztwór TMB
  • Objętość próbki dla badań: 20 µl
  • Dlugość badań: 2 godziny