en pl

COVID-19

COVID-19

Zakażenie koronawirusem COVID-19 jest chorobą zakaźną wywoływaną przez nowy koronawirus SARS-CoV-2, którego wcześniej nie wykryto u ludzi. dalej »

Vitrotest SARS-CoV-2 IgA TK033

Enzymatyczny test immunosorpcyjny do jakościowego i półilościowego oznaczania przeciwciał IgA przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2

Wykrywanie przeciwciał opiera się na zasadzie „pośredniego” testu immunoenzymatycznego w fazie stałej.

 • Opcje: 96-1T (12xC8-1T).
 • Faza stała: pozbawiona płytki ELISA z preadsorbowanym rekombinowanym antygenem SARS-CoV-2.
 • Koniugat: Przeciwciała monoklonalne swoiste dla ludzkich IgA usieciowanych peroksydazą chrzanową.
 • Chromogen: jednoskładnikowy TMB.
 • Objętość surowicy do analizy: 10 μl.
 • Czas analizy: 1,5-2 godziny.

Vitrotest SARS-CoV-2 IgG QuantiSpike ТК040

Enzymatyczny test immunosorpcyjny do oznaczania ilościowego przeciwciał IgG przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2 Białko kolce

Wykrywanie przeciwciał opiera się na zasadzie „pośredniego” testu immunoenzymatycznego w fazie stałej.

 • Opcje: 96-1T (12xC8-1T).
 • Faza stała: pozbawiona płytki ELISA z preadsorbowanym rekombinowanym antygenem - analogiem białka wypustkowego koronawirusa SARS-CoV-2.
 • Koniugat: Ludzkie przeciwciała monoklonalne specyficzne dla IgG usieciowane peroksydazą chrzanową.
 • Chromogen: jednoskładnikowy TMB.
 • Objętość surowicy do analizy: 10 μl.
 • Czas analizy: 1,5-2 godziny.

Vitrotest SARS-CoV-2 IgG TK039

Enzymatyczny test immunosorpcyjny do jakościowego i półilościowego oznaczania przeciwciał klasy IgG przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2

Wykrywanie przeciwciał opiera się na zasadzie „pośredniego” testu immunoenzymatycznego w fazie stałej.

 • Opcje: 96-1T (12xC8-1T).
 • Faza stała: pozbawiona płytki ELISA z preadsorbowanym rekombinowanym antygenem SARS-CoV-2.
 • Koniugat: Ludzkie przeciwciała monoklonalne specyficzne dla IgG usieciowane peroksydazą chrzanową.
 • Chromogen: jednoskładnikowy TMB.
 • Objętość surowicy do analizy: 10 μl.
 • Czas analizy: 1,5-2 godziny.

Vitrotest SARS-CoV-2 IgM TK034

Test immunoenzymatyczny do jakościowego oznaczania przeciwciał IgM przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2

Wykrywanie przeciwciał opiera się na zasadzie „wychwytywania IgM” w teście immunoenzymatycznym w fazie stałej.

 • Opcje: 96-1T (12xC8-1T).
 • Faza stała: pozbawiona płytki ELISA z zaadsorbowanymi przeciwciałami monoklonalnymi specyficznymi dla ludzkich immunoglobulin IgM.
 • Koniugat: Rekombinowane antygeny wirusa SARS-CoV-2 usieciowane peroksydazą chrzanową.
 • Chromogen: jednoskładnikowy TMB.
 • Objętość surowicy do analizy: 10 μl.
 • Czas analizy: 1,5-2 godziny.

Vitrotest SARS-CoV-2 Total Ab TK038

Test immunoenzymatyczny do jakościowego oznaczania całkowitych przeciwciał przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2

Wykrywanie przeciwciał opiera się na zasadzie jednoetapowego wariantu „kanapkowego” testu ELISA

 • Opcje: 96-1T (12xC8-1T).
 • Faza stała: pozbawiona płytki ELISA z preadsorbowanym rekombinowanym antygenem SARS-CoV-2.
 • Koniugat: Rekombinowane antygeny wirusa SARS-CoV-2 usieciowane peroksydazą chrzanową.
 • Chromogen: jednoskładnikowy TMB.
 • Objętość surowicy do analizy: 30 μl.
 • Czas analizy: 1 godzina.