en pl

Najważniejsze właściwości produktów IPZ «Ramintek»:

  • Czas wykonania badania 2-2,5 godziny;
  • Studzienki płytek oddzielają się w każdym komplecie;
  • Zmiana zabarwienia roztworu na różnych etapach badania;
  • Możliwość ustawienia ręcznego lub na robocie automatycznym;
  • Wszystkie reagenty mają wyraźne oznaczenia oraz kolorowe wskaźniki;
  • Właściwości diagnostyczne zostały potwierdzone na komercyjnych panelach surowic;