en pl

Różyczka

Vitrotest Rubella-IgG

Test immunoenzymatyczny do ilościowego oznaczenia przeciwciał klasy IgG przeciwko wirusowi różyczki w ludzkiej surowicy lub osoczu

 • Opakowanie: 96-1T (12xS8-1T)
 • Płytka: 12 pasków po 8 studzienek opłaszczonych antygenami wirusa różyczki
 • Koniugat: monoklonalne przeciwciała przeciwko ludzkim IgG znakowane peroksydazą
 • Chromogen: jednoskladnikowy roztwór TMB
 • Objętość próbki dla badań: 10 µl
 • Dlugość badań: 1.5 - 2 godziny

Vitrotest Rubella-IgM ultra

Test immunoenzymatyczny do jakościowego oznaczenia przeciwciał klasy IgM przeciwko wirusowi różyczki w ludzkiej surowicy lub osoczu

 • Opakowanie: 96-1T (12xS8-1T)
 • Płytka: 12 pasków po 8 studzienek opłaszczonych antygenami wirusa różyczki
 • Koniugat: monoklonalne przeciwciała przeciwko ludzkim IgM znakowane peroksydazą
 • Chromogen: jednoskladnikowy roztwór TMB
 • Objętość próbki dla badań: 10 µl
 • Dlugość badań: 1.5 - 2 godziny

Vitrotest Rubella-IgG Avidity

Test immunoenzymatyczny do oceny awidności przeciwciał klasy IgG przeciwko wirusowi różyczki w ludzkiej surowicy lub osoczu

 • Opakowanie: 96-1T (12xS8-1T)
 • Płytka: 12 pasków po 8 studzienek opłaszczonych antygenami wirusa różyczki
 • Koniugat: monoklonalne przeciwciała przeciwko ludzkim IgG znakowane peroksydazą
 • Chromogen: jednoskladnikowy roztwór TMB
 • Objętość próbki dla badań: 10 µl
 • Dlugość badań: 2 godziny