pl en

Syfilis

Kiła, to infekcja przekazywana drogą płciową, wywoływana przez bakterię Treponema pallidum. Oznaki i objawy kiły mogą być różne w zależności od fazy choroby (kiła I-rzędowa, kiła II-rzędowa, kiła utajona, kiła III-rzędowa). Kiła I-rzędowa objawia się powstaniem na skórze szankrów, czyli twardych, niebolesnych grudek, które z czasem ulegają owrzodzeniu. Objawem kiły II-rzędowej jest wysypka śluzowo-skórna, (...) dalej »

Vitrotest Anti-Treponema

Test immunoenzymatyczny do wykrywania przeciwciał przeciwko Treponema pallidum w ludzkiej surowicy lub osoczu

 • Opakowanie: 96-1T (12xS8-1T) albo 192-1T (24xS8-1T)
 • Płytka: 12 pasków po 8 studzienek opłaszczonych rekombinowanymi antygenami Treponema pallidum
 • Koniugat: monoklonalne przeciwciała przeciwko ludzkim IgG i IgM znakowane peroksydazą
 • Chromogen: jednoskladnikowy roztwór TMB
 • Objętość próbki dla badań: 40 µl
 • Dlugość badań: 1.5 - 2 godziny

Vitrotest Treponema-IgG

Test immunoenzymatyczny do wykrywania przeciwciał klasy IgG przeciwko Treponema pallidum w ludzkiej surowicy lub osoczu

 • Opakowanie: 96-1T (12xS8-1T)
 • Płytka: 12 pasków po 8 studzienek opłaszczonych rekombinowanymi antygenami Treponema pallidum
 • Koniugat: monoklonalne przeciwciała przeciwko ludzkim IgG znakowane peroksydazą
 • Chromogen: jednoskladnikowy roztwór TMB
 • Objętość próbki dla badań: 40 µl
 • Dlugość badań: 1.5 - 2 godziny