en pl

Wirusowe zapalenie wątroby А

Zapalenie wątroby typu А jest jedną z najczęściej występujących chorób ludzkości. Chorobę wywołuje wirus zapalenia wątroby A (WZW albo HAV), należący do rodziny Picornaviridae. Gen wirusa reprezentowany jest przez jednoniciowy RNA. Wirus zapalenia wątroby typu А odznacza się dużą odpornością na czynniki środowiskowe: w temperaturze pokojowej może zachować swoją aktywność przez kilka tygodni lub miesięcy, a w (...) dalej »

Vitrotest HAV-IgM

Test immunoenzymatyczny do wykrywania przeciwciał klasy IgM przeciwko wirusowi zapalenia wątroby typu A w ludzkiej surowicy lub osoczu

  • Opakowanie: 96-1T (12xS8-1T)
  • Płytka: 12 pasków po 8 studzienek opłaszczonych przeciwciałami przeciwko ludzkim IgM
  • Koniugat: kompozycja antygenu HAV a przeciwciał monoclonalnych preciwko antygenu HAV znakowanych peroksydazą
  • Chromogen: jednoskladnikowy roztwór TMB
  • Objętość próbki dla badań: 10 µl
  • Dlugość badań: 1.5 - 2 godziny