en pl

Wirusowe zapalenie wątroby В

Wirus zapalenia wątroby typu В (WZW B) jest wirusem otoczkowym z rodziny Hepadnaviridae, zawartym w DNA. Zapalenie wątroby typu В (HBV) ma długi okres inkubacyjny od 45 do 160 dni (średnio 120 dni). Obecność objawów przy ostrym zapaleniu wątroby typu B jest odwrotnie proporcjonalne do wieku: objawy zapalenia wątroby typu B można zaobserwować mniej niż u 1% noworodków i u 30%–50% dorosłych. Osoby, mające (...) dalej »

Vitrotest HBsAg

Test immunoenzymatyczny do wykrywania antygenu powierzchniowego wirusa zapalenia wątroby typu B w ludzkiej surowicy lub osoczu

 • Opakowanie: 96-1T (12xS8-1T) albo 192-1T (24xS8-1T)
 • Płytka: 12 pasków po 8 studzienek opłaszczonych przeciwciałami przeciwko HBs antygenu
 • Koniugat: przeciwciała monoclonalne preciwko HBs antygenu znakowane peroksydazą
 • Chromogen: jednoskladnikowy roztwór TMB
 • Objętość próbki dla badań: 100 µl
 • Dlugość badań: 2,5 godziny.

Vitrotest HBsAg-Confirmation

Zestaw odczynników do potwierdzenia antygenu powierzchniowego wirusa zapalenia wątroby typu B w ludzkiej surowicy lub osoczu. Zestaw wykorzystuje się razem z testem immunoenzymatycznym «Vitrotest HBsAg»

 • Opakowanie: Zestaw zawiera rozcienczalnik próbek a roztwór do neutralizacji (przeciwciała monoclonalne przeciwko HBs antygenu)

Vitrotest Anti-HBcore

Test immunoenzymatyczny do wykrywania przeciwciał przeciwko antygenu rdzeniowego wirusa zapalenia wątroby typu B w ludzkiej surowicy lub osoczu

 • Opakowanie: 96-1T (12xS8-1T).
 • Płytka: 12 pasków po 8 studzienek opłaszczonych rekombinowanym antygenem HBcore
 • Koniugat: monoklonalne przeciwciała przeciwko ludzkim IgG i IgM znakowane peroksydazą
 • Chromogen: jednoskladnikowy roztwór TMB.
 • Objętość próbki dla badań: 20 µl
 • Dlugość badań: 1.5 - 2 godziny

Vitrotest HBcore-IgG

Test immunoenzymatyczny do wykrywania przeciwciał klasy IgG przeciwko antygenu rdzeniowego wirusa zapalenia wątroby typu B w ludzkiej surowicy lub osoczu

 • Opakowanie: 96-1T (12xS8-1T)
 • Płytka: 12 pasków po 8 studzienek opłaszczonych rekombinowanym antygenem HBcore
 • Koniugat: monoklonalne przeciwciała przeciwko ludzkim IgG znakowane peroksydazą
 • Chromogen: jednoskladnikowy roztwór TMB
 • Objętość próbki dla badań: 20 µl
 • Dlugość badań: 1.5 - 2 godziny

Vitrotest HBcore-IgM

Test immunoenzymatyczny do wykrywania przeciwciał klasy IgM przeciwko antygenu rdzeniowego wirusa zapalenia wątroby typu B w ludzkiej surowicy lub osoczu

 • Opakowanie: 96-1T (12xS8-1T)
 • Płytka: 12 pasków po 8 studzienek opłaszczonych przeciwciałami monoklonalnymi przeciwko ludzkim IgM
 • Koniugat: znakowany peroksydazą rekombinowany antygen HBcore
 • Chromogen: jednoskladnikowy roztwór TMB
 • Objętość próbki dla badań: 10 µl
 • Dlugość badań: 1.5 - 2 godziny

Vitrotest Anti-HBs

Test immunoenzymatyczny do wykrywania przeciwciał przeciwko antygenu powierzchniowego wirusa zapalenia wątroby typu B w ludzkiej surowicy lub osoczu

 • Opakowanie: 96-1T (12xS8-1T)
 • Płytka: 12 pasków po 8 studzienek opłaszczonych antygenem powierzchniowym wirusa zapalenia wątroby typu B
 • Koniugat: rekombinowane białka, analogi HBsAg podtypów ad i ay znakowane peroksydazą
 • Chromogen: jednoskladnikowy roztwór TMB
 • Objętość próbki dla badań: 70 µl
 • Dlugość badań: 2.5 godziny

Vitrotest Calibrators Anti-HBs

Zestaw odczynników do ilościowego oznaczenia przeciwciał przeciwko antygenu powierzchniowego wirusa zapalenia wątroby typu B w ludzkiej surowicy lub osoczu. Zestaw wykorzystuje się razem z testem immunoenzymatycznym «Vitrotest Anti-HBs»

 • Opakowanie: Zestaw zawiera 5 kalibratorów o różnej koncentracji przeciwciał przeciwko HBsAg: 0 mIU/ml, 10 mIU/ml, 50 mIU/mL, 100 mIU/ml, 200 mIU/ml