pl

Aktualny katalog produkcji 2022

Aktualny katalog produkcji 2022

Aktualny katalog produkcji 2022

Asortyment produktów Vitrotest obejmuje testy do diagnostyki robaczyc, chorób żołądka i jelit, boreliozy, SARS-CoV-2 i innych. Wszystkie nasze zestawy spełniają wymagania dyrektywy 98/79/WE w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro. Wysoka czułość i specyficzność zostały zweryfikowane na panelach komercyjnych oraz standardach NIBSC.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby proces wykonywania badań był maksymalnie wygodny dla personelu laboratorium. Dlatego też w zestawie wszystkie odczynniki są gotowe do użycia bez potrzeby dodatkowego przygotowania, możliwa jest separacja pasków i dołków w mikropłytce, a syntetyczne kontrole stosowane w naszych testach ELISA zwiększają ich bezpieczeństwo.

Aktualna oferta zestawów immunoenzymatycznych Vitrotest.