en pl

ELISA TEST

SARS-Cov-2 jest wirusem powłokowym, którego genom jest dodatnim łańcuchem RNA. Jest przenoszony przez unoszące się w powietrzu kropelki, a infekcja wirusowa może być związana z ciężkimi zespołami oddechowymi (gorączka, kaszel) lub bezobjawowym przebiegiem.

Zgodnie z zaleceniami ŚOZ, testy oparte na metodzie RT-PCR służą do diagnozowania zakażenia SARS-CoV-2, wykrywając materiał genetyczny nowego koronawirusa w badanej próbce. Uzupełnieniem tej metody są testy serologiczne, które wykrywają swoiste przeciwciała przeciwko SARS-CoV-2. Systemy testów serologicznych odgrywają kluczową rolę w późniejszych stadiach infekcji, wydłużając czas potrzebny na diagnozę.

W ludzkim ciele — we krwi, ślinie — istnieje kilka rodzajów przeciwciał, które różnią się strukturą, stężeniem, a także właściwościami biologicznymi. Przeciwciała klasy IgG, IgM i IgA są wykorzystywane w badaniach laboratoryjnych wirusa SARS-CoV-2.

Testy do diagnostyki serologicznej

Na rynku dostępne są testy serologiczne oparte na teście immunoenzymatycznym fazy stałej ELISA, na przykład Anti-SARS-CoV-2 ELISA, a także warianty kasetowe oparte na analizie immunochromatograficznej przepływu bocznego, tzw. szybkie testy.

1. Test Elisa

Przeznaczony dla laboratoriów medycznych i od wielu lat stosowany jako niezawodne narzędzie diagnostyczne do wykrywania przeciwciał w wielu chorobach zakaźnych. Każdy zestaw testowy SARS-CoV-2 ELISA zawiera płytkę do mikromiareczkowania z oddzielnymi studzienkami reakcyjnymi pokrytymi rekombinowanym białkiem strukturalnym S.

2. Testy kasetowe

Są one uproszczeniem metody immunoenzymatycznej testu ELISA i służą do pierwotnego wykrywania przeciwciał przeciwko SARS-CoV-2. Próbkę badaną (krew kapilarna, krew żylna, surowica, osocze) nakłada się na papier chromatograficzny i przepływa wzdłuż błony nitrocelulozowej. Jeśli zawiera przeciwciała przeciwko nowemu koronawirusowi, zostaną one związane.

Na tym etapie powstaje kompleks z antygenem znakowanym złotem koloidalnym. Ponadto, pod wpływem chromatografii, przenosi się do strefy reakcji, gdzie wchodzi w kontakt ze specyficznymi ludzkimi przeciwciałami unieruchomionymi na powierzchni błony. W wyniku reakcji powstaje złożony kompleks, który prowadzi do pojawienia się kolorowej linii.

Różnica między testami ELISA i kasetowymi

Wykrywanie przeciwciał za pomocą testu ELISA przeprowadza się w warunkach inkubacji. Wyniki odczytuje się spektrofotometrycznie przy określonej długości fali. W przypadku testu ELISA współczynnik oblicza się na podstawie wartości absorpcji badanej próbki i podaje wynik ilościowo i jakościowo. Technika ta gwarantuje wysoką wiarygodność badania.

Testy kasetowe mogą być stosowane zarówno w laboratoriach medycznych, jak i iw domu. Wyniki reakcji są odczytywane za pomocą wizualnej oceny poziomu intensywności zabarwienia linii testowej. W związku z tym każdy wynik jest tylko jakościowy i ma możliwy błąd ludzki. Ilość przeciwciał przeciwko SARS-CoV-2 nie może być oszacowana za pomocą testu kasetowego, ponieważ intensywność barwienia linii testowej niekoniecznie musi być związana z poziomem specyficznych przeciwciał w badanej próbce.