pl

Naukowo-badawczy zespół naszej firmy

Naukowo-badawczy zespół naszej firmy wraz z partnerami z Funduszu "Kvarko" założył półkę Vitrotest Europe Sp. z o.o., zajmującą się produkcją zestawów immunoenzymatycznych. W 2020 roku spółka otrzymała grant "Opracowanie nowego rodzaju kontroli syntetycznych w immunoenzymatycznych testach diagnostycznych na przykładzie testu do wykrywania zakażenia wirusem odry”, współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Dzięki uzyskanemu grantowi uruchomimy produkcję zestawów immunoenzymatycznych w Polsce.