pl en

Projekty

Vitrotest Europe sp. z o.o. we współpracy z Kvarko ASI sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Opracowanie nowego rodzaju kontroli syntetycznych w immunoenzymatycznych testach diagnostycznych na przykładzie testu do wykrywania zakażenia wirusem odry”, współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa.

Numer umowy o Wsparcie: 15/Kvarko z dn. 9 marca 2020 r.

Wysokość dofinansowania projektu z UE: 800 000 złotych

Łączna kwota projektu: 1 000 000 złotych