en pl

Test na przeciwciała SARS-CoV-2 IgA TK033

SARS-CoV-2 IgA antibody test

Nowy koronawirus powoduje pandemię, co oznacza, że jest wysoce zaraźliwy i łatwo się rozprzestrzenia. Powstrzymanie dalszego rozprzestrzeniania się zakażenia SARS-CoV-2 stało się głównym celem wielu krajów na całym świecie. Dlatego zaleca się badanie przesiewowe potencjalnie zakażonych osób we wczesnych stadiach infekcji.

Jak wygląda diagnoza zakażeń SARS-CoV-2?

Aby to zrobić, zgodnie z zaleceniami ŚOZ, stosuje się testy oparte na PCR, które wykrywają materiał genetyczny wirusa i wykazują największą czułość między 7 a 14 dniem po kontakcie z SARS-CoV-2, to znaczy, gdy dana osoba wykazuje pierwsze oznaki zakażenia.

Około tygodnia po pojawieniu się pierwszych objawów klinicznych wrażliwość diagnostyki molekularnej (PCR) w zakażeniach SARS-CoV-2 stopniowo maleje z powodu zmniejszenia liczby cząstek wirusa w nabłonku oddechowym. Pacjent może wtedy otrzymać fałszywie ujemny wynik pomimo trwającej infekcji.

W późniejszym stadium zakażenia kluczową rolę zaczynają odgrywać testy serologiczne wykrywające specyficzne przeciwciała przeciwko SARS-CoV-2. One są idealnym uzupełnieniem metody PCR, wydłużając czas potrzebny na bardziej wiarygodną diagnozę.

Co to jest test anty-SARS-CoV-2 klasy IgA?

W wyniku kontaktu z koronawirusem CoV-2 układ odpornościowy zaczyna walczyć z patogenem. Organizm aktywuje różne mechanizmy obronne i wytwarza specyficzne przeciwciała, które można wykryć za pomocą testu ELISA. Wykazano, że najbardziej wiarygodne wyniki uzyskuje się poprzez jednoczesne badanie 2 klas przeciwciał: IgA i IgG.

SARS-CoV-2 IgA to jest specjalistyczny enzymatyczny system testów immunoenzymatycznych opracowany na podstawie najnowszych doniesień naukowych grupy ekspertów. Przeznaczony jest do wysokiej jakości i półilościowego wykrywania we krwi swoistych przeciwciał klasy IgA przeciwko SARS-CoV-2, co wskazuje na kontakt pacjenta z wirusem. Test opiera się na zasadzie "pośredniej" analizy immunoenzymatycznej w fazie stałej.

Kiedy i w jakich wypadkach należy robić badanie przeciwciał?

Wykrycie swoistych przeciwciał IgA przeciwko SARS-CoV-2 jest możliwe już po 10 dniach od pojawienia się pierwszych objawów klinicznych zakażenia. Ich wykrycie służy potwierdzeniu kontaktu z koronawirusem, co jest ważne, gdy:

Nie zaleca się wykonywania badania przeciwciał IgA w początkowej fazie zakażenia. W diagnostyce serologicznej stosuje się tzw. "okno", gdy specyficzne przeciwciała nie są jeszcze określone we krwi pacjenta. W początkowej fazie zakażenia ich poziom jest nadal dość niski, więc wyniki badań mogą być negatywne.