en pl

Test na przeciwciała SARS-CoV-2 IgG

Jednorazowy test serologiczny SARS-CoV-2 IgG jest enzymatycznym testem immunoenzymatycznym przeznaczonym do wykrywania przeciwciał przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 klasy IgG. Przeprowadza się go w celu ilościowego określenia możliwego kontaktu osoby z wirusem wywołującym COVID-19.

Przeciwciała IgG w surowicy krwi żylnej można wykryć nie wcześniej niż 11-14 dni po wystąpieniu pierwszych objawów choroby. Reprezentują one "późną fazę" infekcji, wskazując na rozwój humoralnej odpowiedzi immunologicznej, która powoduje wytwarzanie przeciwciał wskazujących na wcześniejszy kontakt z wirusem SARS-CoV-2. Przeciwciała te mają zdolność neutralizowania wirusa, a ich obecność we krwi potwierdza uzyskanie odporności na COVID-19.

Wskazania do badania

Badania określające ilościowo stężenie przeciwciał neutralizujących przeciwko SARS-CoV-2 IgG należy wykonać na osobach, które:

Kiedy należy wykonać test?

U rekonwalescentów pierwsze badanie należy przeprowadzić nie wcześniej niż 2 tygodnie po wyzdrowieniu. W przypadku osób zaszczepionych test należy przeprowadzić co najmniej 10-14 dni po pierwszej i drugiej dawce szczepionki (lub ostatniej).

Materiałem do badania jest krew żylna pobrana od pacjenta (a raczej jego surowica lub osocze). Reakcja wiązania przeciwciał zachodzi następnie na plastikowej płytce z otworami pokrytymi innym przeciwciałem. Wyniki badań odczytywane są spektrofotometrycznie. Test nie wymaga żadnego przygotowania. Nie trzeba go wykonywać na pusty żołądek.

Diagnostyka przeciwciał koronawirusa

Pozytywne wyniki testów serologicznych sugerują obecne lub przeszłe zakażenie SARS-CoV-2, ale mogą być również związane z reaktywnością krzyżową z innymi szczepami koronawirusa. Fałszywie dodatnie wyniki występują u około 3% osób zaszczepionych przeciwko grypie lub u pacjentów z chorobą autoimmunologiczną.
Największą czułość diagnostyczną uzyskuje się poprzez równoległe badanie swoistych przeciwciał przeciwko SARS-CoV-2 w klasach IgG i IgM. Jest to 100% dla pomiarów u pacjentów, którzy przeszli ponad 10 dni po wystąpieniu objawów, a tylko 66% u ludzi - mniej niż 10 dni od wystąpienia objawów. Aby ostatecznie wykluczyć lub potwierdzić zakażenie SARS-CoV-2, należy wykonać molekularny test diagnostyczny RT-PCR.

Interpretacja wyników badań

1. Ujemny wynik IgG (-):