en pl

Test na przeciwciała SARS-CoV-2 IgM TK034

Test na przeciwciała SARS-CoV-2 IgM

System testów immunoenzymatycznych przeznaczony jest do jakościowego wykrywania przeciwciał klasy IgM przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2. Ich wykrywanie opiera się na zasadzie "wychwytywania IgM" testu immunoenzymatycznego fazy stałej. Przeciwciała IgM można wykryć po co najmniej 7-11 dniach (średnio 9 dnia) po pojawieniu się pierwszych objawów choroby.

Materiałem do badania jest krew żylna pobrana z żyły badanej osoby. Antygen na dnie studzienki specjalnej płytki zawartej w zestawie systemu testowego jest inkubowany z rozcieńczonymi próbkami surowicy pacjenta lub osocza krwi. Następnie katalizuje reakcję barwną roztworem podłoża i pokazuje wynik, który jest odczytywany spektrofotometrycznie.

Kiedy wykonać test anty-SARS-COV-2?

Wykonanie wysokiej jakości testu serologicznego w celu wykrycia przeciwciał jest szczególnie zalecane dla:

Test nie wykrywa przeciwciał immunologicznych, które występują po szczepieniu przeciwko koronawirusowi! Do określenia przeciwciał wytwarzanych po wprowadzeniu szczepionki przeciwko wirusowi COVID-19 konieczne jest zbadanie SARS CoV-2 klasy IgG - w celu ilościowego pomiaru stężenia przeciwciał neutralizujących.

Wyniki badań są interpretowane w połączeniu z obecnymi objawami klinicznymi pacjenta i historią epidemiologiczną. Ze względu na nadwrażliwość testu immunochromatograficznego jest to test przesiewowy, a każdy pozytywny wynik IgM musi zostać potwierdzony innym testem laboratoryjnym.

Opis badania przeciwciał SARS-CoV-2

Serologiczne systemy testowe wykrywające specyficzne przeciwciała neutralizujące wirusa SAR SCoV-2 uzupełniają metodę badania PCR. Diagnostyka serologiczna zaczyna odgrywać rolę w późnych fazach infekcji, kiedy czułość diagnostyki molekularnej stopniowo maleje z powodu zmniejszenia liczby cząstek wirusowych w nabłonku oddechowym.

Przeciwciała IgM w surowicy krwi żylnej są przeciwciałami "wczesnej fazy" zakażenia, a ich obecność może wskazywać na aktywny etap zakażenia. Jednak pozytywny wynik, czyli obecność przeciwciał IgM, nie jest jeszcze równoznaczny z ostateczną diagnozą.

Zbyt wczesne testy mogą dać fałszywie ujemny wynik ze względu na tak zwane "okno serologiczne" – czas, w którym nie wykryto jeszcze specyficznej humoralnej odpowiedzi immunologicznej. Pozytywny wynik jest czasami związany z przebytym lub obecnym zakażeniem szczepów koronawirusa, które różnią się od SARS-CoV-2, takich jak NL-63, HKU-1 i OC-43.

Wyniki testu serologicznego na obecność przeciwciał IgM nie powinny być traktowane jako główny wskaźnik diagnozowania i wykluczania zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, a także do ostatecznego powiadomienia osoby o obecności procesów zakaźnych w jej organizmie.