en pl

Glistnica

Glistnica jest chorobą rozpowszechnioną na całym świecie, szczególnie w krajach strefy tropikalnej i subtropikalnej. Czynnikiem wywołującym glistnicę u człowieka jest Ascaris lumbricoides, glista ludzka, (...) dalej »
Vitrotest Anti-Ascaris

Vitrotest Anti-Ascaris

Test immunoenzymatyczny do wykrywania przeciwciał przeciwko Ascaris lumbricoides w ludzkiej surowicy lub osoczu

  • Opakowanie: 96-1T (12xS8-1T)
  • Płytka: 12 pasków po 8 studzienek opłaszczonych antygenami Ascaris lumbricoides
  • Koniugat: monoklonalne przeciwciała przeciwko ludzkim IgG znakowane peroksydazą
  • Chromogen: jednoskladnikowy roztwór TMB
  • Objętość próbki dla badań: 10 µl
  • Dlugość badań: 1.5 - 2 godziny