en pl

Syfilis

Kiła, to infekcja przekazywana drogą płciową, wywoływana przez bakterię Treponema pallidum. Oznaki i objawy kiły mogą być różne w zależności od fazy choroby (kiła I-rzędowa, kiła II-rzędowa, kiła utajona, (...) dalej »
Vitrotest Anti-Treponema

Vitrotest Anti-Treponema

Test immunoenzymatyczny do wykrywania przeciwciał przeciwko Treponema pallidum w ludzkiej surowicy lub osoczu

  • Opakowanie: 96-1T (12xS8-1T) albo 192-1T (24xS8-1T)
  • Płytka: 12 pasków po 8 studzienek opłaszczonych rekombinowanymi antygenami Treponema pallidum
  • Koniugat: monoklonalne przeciwciała przeciwko ludzkim IgG i IgM znakowane peroksydazą
  • Chromogen: jednoskladnikowy roztwór TMB
  • Objętość próbki dla badań: 40 µl
  • Dlugość badań: 1.5 - 2 godziny