en pl

Wirusowe zapalenie wątroby В

Wirus zapalenia wątroby typu В (WZW B) jest wirusem otoczkowym z rodziny Hepadnaviridae, zawartym w DNA. Zapalenie wątroby typu В (HBV) ma długi okres inkubacyjny od 45 do 160 dni (średnio 120 dni). (...) dalej »
Vitrotest HBsAg

Vitrotest HBsAg

Test immunoenzymatyczny do wykrywania antygenu powierzchniowego wirusa zapalenia wątroby typu B w ludzkiej surowicy lub osoczu

  • Opakowanie: 96-1T (12xS8-1T) albo 192-1T (24xS8-1T)
  • Płytka: 12 pasków po 8 studzienek opłaszczonych przeciwciałami przeciwko HBs antygenu
  • Koniugat: przeciwciała monoclonalne preciwko HBs antygenu znakowane peroksydazą
  • Chromogen: jednoskladnikowy roztwór TMB
  • Objętość próbki dla badań: 100 µl
  • Dlugość badań: 2,5 godziny.