en pl

Opryszczka zwykła

Opryszczka zwykła (infekcja herpetyczna) – to przewlekła choroba recesywna wywoływana przez wirusy opryszczki zwykłej typu 1 i 2 (HSV-1 i HSV-2). Obydwa są dużymi wirusami otoczkowymi dwułańcuchowymi (...) dalej »
Vitrotest HSV1/2-IgG

Vitrotest HSV1/2-IgG

Test immunoenzymatyczny do jakościowego i półilościowego oznaczenia przeciwciał klasy IgG przeciwko Herpes Simplex Virus typ 1 i typ 2 w ludzkiej surowicy lub osoczu

  • Opakowanie: 96-1T (12xS8-1T)
  • Płytka: 12 pasków po 8 studzienek opłaszczonych mieszaniną antygenów wirusa opryszczki zwykłej pierwszego i drugiego typu
  • Koniugat: monoklonalne przeciwciała przeciwko ludzkim IgG znakowane peroksydazą
  • Chromogen: jednoskladnikowy roztwór TMB
  • Objętość próbki dla badań: 10 µl
  • Dlugość badań: 1.5 - 2 godziny