en pl

Różyczka

Vitrotest Rubella-IgM ultra

Vitrotest Rubella-IgM ultra

Test immunoenzymatyczny do jakościowego oznaczenia przeciwciał klasy IgM przeciwko wirusowi różyczki w ludzkiej surowicy lub osoczu

  • Opakowanie: 96-1T (12xS8-1T)
  • Płytka: 12 pasków po 8 studzienek opłaszczonych antygenami wirusa różyczki
  • Koniugat: monoklonalne przeciwciała przeciwko ludzkim IgM znakowane peroksydazą
  • Chromogen: jednoskladnikowy roztwór TMB
  • Objętość próbki dla badań: 10 µl
  • Dlugość badań: 1.5 - 2 godziny