en pl

COVID-19

COVID-19

Zakażenie koronawirusem COVID-19 jest chorobą zakaźną wywoływaną przez nowy koronawirus SARS-CoV-2, którego wcześniej nie wykryto u ludzi. dalej »
Vitrotest SARS-CoV-2 IgM TK034

Vitrotest SARS-CoV-2 IgM TK034

Test immunoenzymatyczny do jakościowego oznaczania przeciwciał IgM przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2

Wykrywanie przeciwciał opiera się na zasadzie „wychwytywania IgM” w teście immunoenzymatycznym w fazie stałej.

  • Opcje: 96-1T (12xC8-1T).
  • Faza stała: pozbawiona płytki ELISA z zaadsorbowanymi przeciwciałami monoklonalnymi specyficznymi dla ludzkich immunoglobulin IgM.
  • Koniugat: Rekombinowane antygeny wirusa SARS-CoV-2 usieciowane peroksydazą chrzanową.
  • Chromogen: jednoskładnikowy TMB.
  • Objętość surowicy do analizy: 10 μl.
  • Czas analizy: 1,5-2 godziny.