en pl

Swoiste IgE

Vitrotest Specific-IgE

Vitrotest Specific-IgE

Test immunoenzymatyczny do ilościowego oznaczenia specyficznych przeciwciał klasy IgE, dostarczany z biotynylowanymi alergenami w ludzkiej surowicy lub osoczu

  • Opakowanie: 192-1T (12xS8-1T)
  • Płytka: 12 pasków po 8 studzienek opłaszczonych przeciwciałami monoklonalnymi przeciwko ludzkim IgE biotynylowane alergeny
  • Koniugat: 1. streptawidyna znakowana peroksydazą 2. biotynylowane przeciwciała monoklonalne przeciwko ludzkim IgE
  • Chromogen: jednoskladnikowy roztwór TMB
  • Objętość próbki dla badań: 50 µl
  • Dlugość badań: 2 godziny