en pl

Ureaplasma

Vitrotest Ureaplasma-IgG

Vitrotest Ureaplasma-IgG

Test immunoenzymatyczny do jakościowego i półilościowego oznaczenia przeciwciał klasy IgG przeciwko Ureaplasma urealyticum w ludzkiej surowicy lub osoczu

  • Opakowanie: 96-1T (12xS8-1T)
  • Płytka: 12 pasków po 8 studzienek opłaszczonych rekombinowanymi antygenami Ureaplasma urealyticum
  • Koniugat: monoklonalne przeciwciała przeciwko ludzkim IgG znakowane peroksydazą
  • Chromogen: jednoskladnikowy roztwór TMB
  • Objętość próbki dla badań: 20 µl
  • Dlugość badań: 1.5 - 2 godziny